DİL > TR | EN | FR
  • Kent Ve Gözetleme
  • At Anası
  • Lenin
  • İzdüşüm -2-
  • Boğa
  • Yazarlar ve yapıtlar serisi Yaban
  • Yıkılış
  • Kadın ve Aydınlanma
  • Agnozi
  • Çicekci
 
Resimleri TÜmÜ
 
 
Sergileri > Antagonizma II  
Sergi Adı: Antagonizma II
Başlangıç Tarihi: 2011-09-29
Bitiş Tarihi: 2011-10-26
Sergi Mekanı: Çağdaş Sanatlar Merkezi
Adres:

Selanik Caddesi  No: 41/13-14 Kat: 6 

Çankaya/Kızılay

Telefon: 0312 425 17 51
Email: muzafferorucoglu@hotmail.com
Şehir: Ankara
Ülke: Türkiye
Sergi Hakkında:

Değerli arkadaşlar,

Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Çankaya Belediye Başkanı sayın Bülent Tanık ile Türk Tabipler Birliği Başkanı sayın Eriş Bilaloğlu başta olmak üzere, bu serginin düzenlenmesinde emeği geçen her iki kuruluştan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve ayrıca, sergiyi öneren, değerli bilim adamı, insan sağlığının ve doğanın tutarlı savunucusu sayın Onur Hamzaoğlu’na teşekkür ediyorum.

 

    Sağlığı sanatla birleştiren bu güzel anlayış, bana, resimle içli dışlı yaşayan Aborcin halkının etkisinden olsa gerek, hastahane koridorlarını resim galerileri gibi kullanan Avustralya tabiplerinin yaklaşımını anımsattı. Türkiye hastahanelerinin koridor manzaralarını pek bilmiyorum ama, bildiğim bir şey var ki, o da Türkiyeli Tabiplerin, Dünya sorunlarıyla,  Avustralyalı tabiplerden daha çok ilgilendikleri ve bu anlamda daha çok dünyalı oldukları gerçeğidir. Bir insan ne kadar dünyalıysa, kendi yerel zenginliğine ve sanata da o kadar yakın demektir.

 

    Yaşadığımız ve çalıştığımız yerlerin, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinin iklimini örnek alması, bu iklimle donanması, yeni iklimlere yol açması dileğimle, tümünüzü sevgiyle kucaklıyorum.               

 

  Muzaffer Oruçoğlu